Wat is Pictogram?

Wat is Pictogram?


Leer over de betekenis, geschiedenis, soorten, belang en toepassingen van pictogrammen in deze informatieve blogpost.

Betekenis van Pictogram

Betekenis van Pictogram

Een pictogram is een grafische weergave van een voorwerp, dienst, handeling, enzovoort, ter vervanging van of ter aanvulling op geschreven woord of gesproken tekst. In de meeste gevallen zijn pictogrammen bedoeld om snel en gemakkelijk te begrijpen, zelfs als de kijker geen voorkennis heeft van het onderwerp.

Pictogrammen kunnen overal worden gevonden, van openbare ruimtes tot digitaal ontwerp, van verkeersborden tot software-interfaces. Ze dienen om informatie te communiceren op een eenvoudige en duidelijke manier, waardoor ze een wereldwijde taal van visuele communicatie worden.

De oorsprong van pictogrammen kan worden herleid tot prehistorische rotstekeningen en oude symbolen die werden gebruikt om belangrijke boodschappen en ideeën over te brengen. Door de eeuwen heen hebben pictogrammen zich ontwikkeld en aangepast aan de behoeften en technologieën van verschillende culturen en tijdperken.

Met de opkomst van digitalisering, hebben pictogrammen een nog belangrijkere rol in onze communicatie gekregen. Vanwege de beperkte ruimte en aandacht op digitale platforms, worden pictogrammen veel gebruikt om snel en effectief informatie over te brengen.

Over het algemeen zijn pictogrammen een essentiële en onmisbare vorm van visuele communicatie die een breed scala aan toepassingen heeft en een aanzienlijke impact heeft op ons dagelijks leven.

Geschiedenis van Pictogram

Pictogrammen spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven, maar wist je dat ze al eeuwenlang gebruikt worden? De geschiedenis van pictogrammen gaat terug tot de prehistorie, waar rotstekeningen en symbolen werden gebruikt om boodschappen over te brengen. In de oude beschavingen, zoals de Egyptenaren en de Romeinen, werden pictogrammen gebruikt om informatie en instructies weer te geven.

De moderne pictogrammen zoals we ze vandaag de dag kennen, zijn echter pas ontstaan in de jaren 1970. Dit was het tijdperk van de grafisch ontwerp en de opkomst van de computer. Grafisch ontwerpers begonnen pictogrammen te gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren en om snel en duidelijk informatie over te brengen.

Met de komst van het internet en de digitalisering zijn pictogrammen uitgegroeid tot een integraal onderdeel van het dagelijks leven. Van verkeersborden tot app-icoontjes, overal om ons heen worden pictogrammen gebruikt om informatie te communiceren.

De geschiedenis van pictogrammen laat dus zien dat deze beeldtaal al eeuwenlang wordt gebruikt en nog steeds evolueert en zich aanpast aan de hedendaagse technologieën en behoeften.

Soorten Pictogrammen

Soorten Pictogrammen

Er zijn verschillende soorten pictogrammen die gebruikt worden in verschillende contexten. De meest voorkomende soorten zijn waarschuwingspictogrammen, instructiepictogrammen, verbodspictogrammen, en gevaarpictogrammen.

Waarschuwingspictogrammen worden gebruikt om mensen te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Deze pictogrammen zijn meestal geel van kleur en kunnen bijvoorbeeld waarschuwen voor hoge spanning of giftige stoffen.

Instructiepictogrammen worden gebruikt om mensen te informeren over hoe ze bepaalde apparatuur moeten gebruiken of om aan te geven hoe bepaalde handelingen moeten worden uitgevoerd. Deze pictogrammen zijn vaak blauw van kleur en kunnen bijvoorbeeld aangeven waar de nooduitgang is.

Verbodspictogrammen worden gebruikt om aan te geven welke handelingen niet zijn toegestaan. Deze pictogrammen zijn meestal rood van kleur en kunnen bijvoorbeeld aangeven dat roken verboden is in een bepaalde ruimte.

Gevaarpictogrammen worden gebruikt om aan te geven dat er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Deze pictogrammen zijn meestal rood van kleur en kunnen bijvoorbeeld aangeven dat een bepaalde ruimte alleen toegankelijk is voor mensen met de juiste veiligheidsuitrusting.

Soorten Pictogrammen Kleur
Waarschuwingspictogrammen Geel
Instructiepictogrammen Blauw
Verbodspictogrammen Rood
Gevaarpictogrammen Rood

Belang van Pictogrammen

Belang van Pictogrammen

Pictogrammen zijn een belangrijk visueel communicatiemiddel in onze samenleving. Ze spelen een cruciale rol in het overbrengen van informatie, vooral in situaties waar taalbarrières kunnen bestaan.

Daarnaast helpen pictogrammen mensen met een visuele beperking om informatie te begrijpen en te navigeren in openbare ruimtes. Door gebruik te maken van pictogrammen kunnen organisaties en bedrijven hun boodschap duidelijker en toegankelijker maken voor een breder publiek.

Of het nu gaat om het aangeven van nooduitgangen, instructies voor het gebruik van bepaalde apparatuur, of aanwijzingen voor het vinden van voorzieningen, pictogrammen dragen bij aan de veiligheid en efficiëntie in allerlei situaties.

Daarnaast spelen pictogrammen een belangrijke rol in de branding en marketing van producten en diensten. Consumenten worden vaak beïnvloed door beelden, en pictogrammen kunnen helpen om een merk of boodschap te versterken en gemakkelijk herkenbaar te maken.

Toepassingen van Pictogrammen

Pictogrammen worden op verschillende manieren toegepast in het dagelijks leven. Eén van de meest voorkomende toepassingen is in het verkeer, waar pictogrammen worden gebruikt om automobilisten en voetgangers te waarschuwen voor mogelijke gevaren of om verkeersregels aan te geven.

Een andere veelvoorkomende toepassing van pictogrammen is in openbare ruimtes, zoals vliegvelden, treinstations en winkelcentra. Hier worden pictogrammen gebruikt om de weg te wijzen naar de verschillende voorzieningen, zoals toiletten, nooduitgangen en EHBO-posten.

Daarnaast worden pictogrammen ook veel gebruikt in de industrie en op de werkvloer. Ze kunnen dienen als waarschuwing voor gevaarlijke stoffen, aangeven van veiligheidsvoorschriften en locaties van brandblussers, nooduitgangen etc. Pictogrammen worden ook gebruikt in handleidingen en instructies, om op een visuele manier informatie over te brengen aan medewerkers.

Verder vinden we pictogrammen ook terug in de digitale wereld. Op computers en smartphones worden pictogrammen gebruikt als snelkoppelingen naar programma’s en apps, maar ook om gebruikers te informeren over de status van hun apparaat, zoals batterij- en signaalsterkte.

Kortom, pictogrammen hebben een breed scala aan toepassingen en zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

Comments are disabled.